Vad är Mina sidor?

Mina sidor är en e-tjänst för livsmedelsföretagare vars anläggningar har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet*. På Mina sidor kan livsmedelsföretagaren bland annat ansöka om godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning samt följa och kommunicera kring dessa ärenden med Livsmedelsverket.
Ansökan om godkännande på Mina sidor gäller inte export av livsmedel. Vill du exportera gäller särskilda regler. Läs om export på Livsmedelsverkets webbplats (nytt fönster).

*Kontrollmyndighet

Vilken myndighet som ska kontrollera en livsmedelsanläggning styrs i 23 § livsmedelsförordningen (2006:813).
Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för anläggningar med följande verksamheter och omfattning:

Verksamhet Omfattning
Slakt Oavsett omfattning
Vilthantering dvs. uppslaktning av vilt Oavsett omfattning
Styckning Oavsett omfattning
Malet kött Om produktion mer än 5 ton/vecka
Köttprodukter Om produktion mer än 7,5 ton/vecka
Köttberedningar Om produktion mer än 7,5 ton/vecka
Mjölk och mjölkprodukter Om inkommande mängd mjölk mer än 2 000 000 liter/år
Fiskeriprodukter Om produktion mer än 250 ton/år
Fiskgrossist Om hantering mer än 500 ton fisk/år
Packning av ägg Hönsägg
Äggprodukter Oavsett omfattning
Fristående kyl- och fryshus Oavsett omfattning
Fristående omförpackning Oavsett omfattning
Fristående grossistmarknad Oavsett omfattning
Livsmedelsverksamhet på
o tåg
o flyg
o fabriksfartyg för fisk
o kyltankbåtar för fisk
Oavsett omfattning
Vin och sprit Oavsett omfattning
Skeppshandelslager, tullager, frihandelslager Oavsett omfattning

Verksamheter som inte nämns i tabellen ovan eller verksamheter som har mindre omfattning än den som är angiven, kontrolleras av Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun där anläggningen ligger. 
Livsmedelsverkets Mina sidor är för dig som är eller har tänkt att bli livsmedelsföretagare. Kontakta Livsmedelsverket för att få tillgång till Mina sidor.