Vad är Mina sidor?

Mina sidor är en e-tjänst för livsmedelsföretagare vars anläggningar har Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. På Mina sidor kan livsmedelsföretagaren bland annat ansöka om godkännande eller registrering av livsmedelsanläggning samt följa och kommunicera kring dessa ärenden med Livsmedelsverket.
Ansökan om godkännande på Mina sidor gäller inte export av livsmedel. Vill du exportera gäller särskilda regler. Läs om export på Livsmedelsverkets webbplats (nytt fönster).

Kontrollmyndighet

Vilken myndighet som ska kontrollera en livsmedelsanläggning styrs i 23 § livsmedelsförordningen (2006:813).
Verksamheter som inte nämns i tabellen ovan eller verksamheter som har mindre omfattning än den som är angiven, kontrolleras av Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i den kommun där anläggningen ligger. 
Livsmedelsverkets Mina sidor är för dig som är eller har tänkt att bli livsmedelsföretagare. Kontakta Livsmedelsverket för att få tillgång till Mina sidor.